Popüler

Bölümümüzün Fiziki ve Teknolojik Altyapısı

Yazar: Mehmet - 22 Haziran 2019 Cumartesi Yorum yok


Endüstri Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü’nde 2 katlı 2 ayrı bloktan oluşan Endüstri Mühendisliği bloğunda yerleşik durumdadır. Endüstri Mühendisliği Bölümünde bulunan büro, derslik ve laboratuvar olanakları Tablo 1’de özetlenmiştir.

                 Tablo 1. Endüstri Mühendisliği Bölümü Fiziksel Altyapı BilgileriAdet
Kapasite    (kişi)

 Alan (m2)
Büro
24
28
500
Derslik
8
496
550
Bilgisayar Laboratuvarı 1
1
20
40
Bilgisayar Laboratuvarı 2
1
50
95
Ergonomi Laboratuvarı
1
20
57
Hesaplamalı  Zeka   ve   Optimizasyon
Laboratuvarı

1

3
40
Ortak Çalışma Laboratuvarı
1
8
60

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, bölüme ait 5 adet ve genel amaçlı kullanılan (Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak) 1 adet olmak üzere toplamda 6 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bölüme ait olarak kullanılan laboratuvarlar Bilgisayar Laboratuvarı I, Bilgisayar Laboratuvarı II, Ortak Çalışma Laboratuvarı, Hesaplamalı Zeka ve Optimizasyon Laboratuvarı ve Ergonomi Laboratuvarı’dır. Bilgisayar Laboratuvarı I, II, Ortak Çalışma Laboratuvarı ve Hesaplamalı Zeka ve Optimizasyon Laboratuvarı’nda bulunan yazılımlar, kullanım amaçları ve kullanım alanları Tablo 2’de verilmiştir.
Bilgisayar Laboratuvarı I
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim elemanlarına, “optimizasyon”, “simülasyon”, “istatistiksel teknikler ve uygulamaları”, “bilgisayar programlama” konularında altyapı ve bilgi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar yaklaşık 57 m2’dir.
Bilgisayar Laboratuvarı I’de 20 adet bilgisayar cihazı (IBM Think Center), 20 adet monitör (17 inç), 1 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
Bilgisayar Laboratuvarı I’de özellikle lisansüstü tez çalışmaları ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında kullanılmaya elverişli, yönetim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip eden Gams, Tora, Minitab 17.0, Visual Studio 2010 ve MS SQL Server 2008 yazılımları mevcuttur.
Bilgisayar Laboratuvarı II
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim elemanlarına “optimizasyon”, “simülasyon”, “istatistiksel teknikler ve uygulamaları” ve “bilgisayar programlama” konularında altyapı ve bilgi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar yaklaşık 95 m2’dir.
Bilgisayar Laboratuvarı II’de 50 adet yüksek kapasiteli masaüstü bilgisayar (iMac) bulunmaktadır. Gams, Arena 14.0, Minitab 17.0 yazılımları mevcuttur.
Ortak Çalışma Laboratuvarı
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim elemanlarına hizmet veren Ortak Çalışma Laboratuvarı, yüksek kapasiteli donanım araçları ve yazılımlara sahiptir. Laboratuvar yaklaşık 60 m2’dir.
Ortak Çalışma Laboratuvarı’nda 8 adet bilgisayar cihazı (Apple Mac Pro), 8 adet Monitör (27 inç LCD) mevcut olup bilimsel araştırma projelerinde ve lisans/lisansüstü tez çalışmalarında etkin olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarda Arena 14.0, GAMS, Minitab 17.0, R, Pycharm, Visio, Visual Studio 2015, MS SQL Server 2014 yazılımları mevcuttur.
Hesaplamalı Zeka ve Optimizasyon Laboratuvarı
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim elemanlarının yararlanabildiği Hesaplamalı Zeka ve Optimizasyon Laboratuvarı özellikle lisansüstü tez çalışmaları ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında kullanılmaya elverişli, yüksek kapasiteli donanım araçları ve yazılımları içermektedir. Laboratuvar yaklaşık 40 m2’dir ve lisansüstü derslerin işlenmesi için uygundur.
Laboratuvarda 3 adet bilgisayar cihazı (Apple Mac Pro), 3 adet monitör (27 inç LCD), 1 adet projeksiyon cihazı mevcut olup lisanüstü tez çalışmalarının analiz ve uygulama aşamalarında etkin olarak kullanılabilmektedir.
Tablo 2.  Bilgisayar Laboratuvarı I, II, Ortak Çalışma Laboratuvarı ve Hesaplamalı Zeka ve Optimizasyon Laboratuvarı’nda bulunan yazılımlar

Program Adı
Kullanım Amacı
Kullanım Alanı
Arena 14.0

·     Orta ölçekte / kompleks imalat süreçleri, tedarik zinciri, lojistik, dağıtım, stok ve servis sistemleri ile ilgili etkili analiz
·     Simülasyon Uygulamaları
·     Malzeme Aktarma Operasyonlarını (AGV vb) içeren imalat süreçlerinin ayrıntılı analizi
·     6 Sigma uygulamaları, KanBan, İtme-Çekme sistemleri
·     Yerel ve global tedarik zinciri süreçlerini geliştirme
·     Stok yönetimi, lojistik, ulaştırma uygulamaları
Tora
·     Doğrusal, doğrusal olmayan ve tamsayılı optimizasyon modellerini matematiksel programlama dili ile oluşturma ve çözme
·     Doğrusal Programlama
·     Doğrusal Olmayan Programlama
·     Tamsayılı Programlama
·     Konveks Analiz

GAMS
·     Matematiksel programlama modelleri için yüksek seviyeli modelleme yapmak
·     Kompleks, büyük ölçekli modelleme uygulamaları
MINITAB 17
·     İstatistiksel analiz ve veri madenciliği uygulamaları
·     Temel İstatistik, Deney Tasarımı, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Regresyon-Varyans Analizi, Zaman Serileri ve Tahminleme, Kontrol Grafikleri
VISUAL
STUDIO 2010
·     Yazılım uygulamaları
·     Yazılım metodolojisi ve uygulamaları
MS SQL
SERVER
·     Veritabanı Uygulamaları
·     Veritabanı yönetimi, sorgulama, endüstriyel bilgi sistemi tasarımı uygulamaları
R
·     İstatistiksel analiz ve veri madenciliği uygulamaları
·     Temel İstatistik, Deney Tasarımı, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Regresyon-Varyans Analizi, Zaman Serileri ve Tahminleme, Kontrol Grafikleri
PYCHARM
·     Yazılım uygulamaları
·     Yazılım metodolojisi ve uygulamaları
MICROSOFT
OFFICE
VISIO
·     Görselleştirme
·     İş akış şemaları oluşturma, diyagram çizme
LucidChart
·     Görselleştirme
·     Sistem diyagramları oluşturma

 Ayrıca bölüm öğretim üyelerinde GAMS 25.1 .1 advanced software programları da bulunmaktadır.

CAD ve Terminal Laboratuvarları

Tüm fakültenin kullanımına açık olan ve Endüstri Mühendisliği Bölümü binasında yer alan CAD Laboratuvarlarında 62, Terminal Laboratuvarlarında 74 olmak üzere, farklı mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek yazılımları içeren toplam 136 adet PC bulunmaktadır.  Laboratuvarlar ders uygulamaları, öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışmaları için kullanılmaktadır.
CAD Laboratuvarı biri 90 m2, diğeri 57 m2 olmak üzere toplam 147 m2; Terminal Laboratuvarları biri 123m2, diğeri 57 m2olmak üzere toplam 180 m2’dir.
CAD ve Terminal Laboratuvarı’nda aşağıdaki yazılımlar bulunmaktadır.

- Office XP
- Matlab 7.0
- Autodesk Map 3d 2005
- Visual Studio.Net 2003
- Visual Studio 6.0
- Adobe Photoshop 7.0
- Python 21
- Primavera
- ArcGIS 9,0
- Bentley Mix
- Macromedia Studio MX 2004
- Graphisoft ArchiCad 10 TR
- Microsoft Project 2003
- Eclipse-SDK-3.1.2-win32
- Chemcad
- Sewercad
- Allplan 2006
- Lingo 8

CAD ve Terminal Laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda; teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için tasarlanmış MATLAB yazılım geliştirme aracı da kullanılmaktadır.
Özellikle mühendislik alanındaki sistemlerin analizinde kullanılan MATLAB, optimizasyon (optimization), veri elde etme (data acquisation), veritabanı (database) yapay sinir ağları (artificial neural networks), görüntü işleme (image processing), sayısal işaret işleme (signal processing, süzgeç tasarımı (fitler design), bulanık mantık (fuzzy logic), sistem kimliklendirme (system identification), dalgacıklar (wavelets) gibi araçları ile tez çalışmalarında etkili olarak kullanılabilmektedir.

Ergonomi Laboratuvarı

Ergonomik koşulların analizi ve iyileştirme çalışmaları yapmak amacıyla kurulan laboratuvarda, çeşitli ergonomik ölçüm cihaz ve aletlerine ek olarak televizyon, kamera ve video kayıt cihazları bulunmaktadır. Laboratuvar yaklaşık 57 m2’dir. Ergonomi Laboratuvarı içerdiği ergonomik ölçüm cihazları aracılığıyla fakülte içinde ya da dışında çalışmalar yapmayı sağlamaktadır.
Ergonomi Laboratuvarı donanım listesi Tablo 3’te verilmiştir.

Bu konuda ilk yorumu siz yapın: " Bölümümüzün Fiziki ve Teknolojik Altyapısı "