Popüler

Bölümümüzde Yapılmış Bazı Proje Örnekleri

Yazar: Mehmet - 22 Haziran 2019 Cumartesi Yorum yok

PROJE NO
PROJE ADI
EU PROJECT
APS-ADVANCED PROTOTYPE STATION IPA2
646511 (EU Project)
REMOURBAN, REgeneration of MOdel for accelerating the smart URBAN transformation
DFG_EI 8212-1
Characterization of properly nondominated elements in vector optimization with variable ordering structures
B.14.2.TBT.0.06.01.03.220.01 (TUBITAK)
Optimality conditions in nonconvex constrained optimization in terms of weak subgradients
111M533 (TUBITAK)
Kısa Ömürlü Dayanıksız Ürünler İçin Koordineli Envanter Ve Fiyat Yönetimi
114M454 (TUBITAK)
Filament Sarma Tekniği ile Üretilen Bazalt-Karbon-CamElyaf/Bor Nitrür Nanotabaka Modifiyeli Vinilester Hibrit Kompozit Kardan Milinin Tasarımı ve Optimizasyonu
1150079 (TUBITAK)
Yalın Altı Sigmanın Başarı Haritasının Çizilmesi, Sınırlarının BelirlenmEsi ve Geliştirilmesi
115M185 (TUBITAK)
Hastanelere Yönelik Sağlık Politikalarının Toplumsal Fayda Açısından Benzetim Ve Rassal Analitik Modeller Ile Analizi
5140008 (TUBITAK)
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş. İçin Ürün Dağıtımında Kullanılan Araç Rotalarının  Optimizasyonu
3150116 (TEYDEB 1501)
Rafineri ve LNG Santrallerine Ait Kaynaklı Boru (Spool) İmalatlarında İşgücü ve Makine/Ekipmanın Optimum Çizelgelenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi
5140008 (TEYDEB-1505)
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş. için ürün dağıtımında kullanılan araç rotalarının optimizasyonu
0008.STZ.2013-1 (SANTEZ)
Matematiksel Programlama İle El-Kol Hareketlerinin Tanınması ve TV Kontrolü
2014/204 (Sanayi)
İnovatif Kasa Tasarımı Geliştirme. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ve ANATEK Teknoloji Trasnfer San. Ve Tic. A.Ş. AR-GE PROJESİ
1506F531 (BAP)
Stokastik programlama metotlarının mühendislik uygulamaları
1506F508 (BAP)
Hemşire-Hasta Ataması Problemi için Karesel Atama Problemi (KAP) Temelli Bir Matematiksel Model ve Çözüm Yaklaşımı
1506F495 (BAP)
Zaman Kısıtları Altında Çok Periyodlu Çoklu Gezgin Satıcı Problemi için Çözüm Yaklaşımları 
1505F519 (BAP)
Ergonomik Risk Analizinde Kullanılan Teknik ve Yöntemlerinin Araştırılması 
1505F515 (BAP)
Taleplerin Ertelenebilir Olduğu Durumlarda Açık Uçlu Araç Rotalama Probleminin Modellenmesi ve Çözümü
1505F282 (BAP)
Dışbükey olmayan Optimizasyonda Subgradyant Temelli Çözüm Yöntemi
1505F273 (BAP)
Hastane Sistemlerinin Benzetim Modelleri ile Analizi
1505F268 (BAP)
Çok Amaçlı Optimizasyonda Etkin Çözümler için Varlık Koşullarının Araştırılması
1505F246 (BAP)
Sağlık Personelinin Çalışma Hayatının İyileştirilmesi için Vardiya Çizelgeleme Problemlerinin İncelenmesi
1505F242 (BAP)
Multidisipliner Mühendislik Problemleri için Kombinatorik Optimizasyon Algoritmaları Geliştirilmesi 
1504F174 (BAP)
Farklı Maliyet Fonksiyonunu Göz Önüne Alan Açık Uçlu Araç Rotalama Probleminin Modellenmesi ve Metasezgiseller İle Çözümü
1501F024 (BAP)
Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı Problemleri için Çok Amaçlı ve Çok Aşamalı Çözüm Yaklaşımları
1404F227 (BAP)
Belirli Sınıf Optimizasyon Problemleri İçin Çözüm Yaklaşımlarının Araştırılması
1404F213 (BAP)
İtme-Çekme Anlayışına Dayalı Üretim Planlama Amaçlı Matematiksel Model Oluşturulması
1403F082 (BAP)
İmalat Sektöründe Bel Rahatsızlıkları Oluşma Riskinin Analizi 
1403F070 (BAP)
Yükseköğretim Kurumlarında Karşılaşılan Ders Çizelgeleme Problemi için Web Temelli Bir Çözüm Yaklaşımı
1402F052 (BAP)
Araç Rotalama Problemleri için Matematiksel Modeller ve Çözüm Yöntemleri
1401F020 (BAP)
İki Boyutlu Kesme ve Malzeme Seçim Problemleri İçin Matematiksel Modeller ve Çözüm Yöntemleri
1401F013(BAP)
Bir Boyutlu Çok Amaçlı Kesme Problemlerinin Modellenmesi ve Çözüm Yöntemleri
1306F245 (BAP)
Tek Amaçlı ve Çok Amaçlı Bir Boyutlu Kesme Problemlerinin Modellenmesi ve Çözümleri
1306F185 (BAP)
Belirli Sınıf Tamsayılı ve Karma Tamsayılı Optimizasyon Problemleri için Matematiksel Modellerin ve Çözüm Yaklaşımlarının Araştırılması
1306F149 (BAP)
 Çoklu Gezgin Satıcı Problemi ve Anadolu Üniversitesi'nde Bir Uygulama
1305F079 (BAP)
Yapı Gereçleri Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler için Depo Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı 
1304F063 (BAP)
Çok Yüzlü Konik Fonksiyonlar Temlli Sınıflandırma Yaklaşımları ile Hareket Tanıma
1304F062 (BAP)
Çok amaçlı optimizasyon problemlerinin optimal çözümlerinin özellikleri, karakterizasyonu, hesaplama yöntemleri ve uygulamalar
1105E097 (BAP)
Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Yönetiminde Küresel Eğilimler
1103F035 (BAP)
Günlük Yaşam Aktivitelerinin Kalp Rahatsızlıkları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
120F059 (BAP)
Zaman kısıtı altında depo yükleme noktalarına araçların atanması problemi
201215016 (BAP)
İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite Değerlendirme için Birleşik Ölçü Geliştirilmesi
1706F390 (BAP)
Çok Oturumlu Sınavlarda Kitapçık Optimizasyonu
1604E173 (BAP)
Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi İçin Sosyal Medya Madenciliği
1601F041 (BAP)
Çok Amaçlı Karesel Atama Problemleri İçin Matematiksel ve Sezgisel Çözüm Yaklaşımları.
1709F506 (BAP)
Trafik Uygulamalarında Veri Analitiği ve Optimizasyon

Bu konuda ilk yorumu siz yapın: " Bölümümüzde Yapılmış Bazı Proje Örnekleri "