Popüler

Bölüm Öğretim Üyelerinin Çalışma Alanları

Yazar: Mehmet - 22 Haziran 2019 Cumartesi Yorum yok



ÜNVAN- ADI-SOYADI
ÇALIŞMA ALANLARI
1.
Prof. Dr. Refail Kasımbeyli
Konveks ve Nonconvex Optimizasyon: Teori, Algoritmalar ve Uygulamaları, Vektör Optimizasyon, Çok Amaç Karar Verme, Portföy Optimizasyonu, Veri Madenciliği / Sınıflandırma, Kesme ve Çeşitliliği Problemleri, Karesel Atama Problemleri.
2.
Prof. Dr. Nihal Erginel
Toplam kalite yönetimi, Kalite Fonksiyonu yayılımı, İstatistiksel Süreç Kontrol, İstatistik, Bulanık Kümeler, Modelleme
3.
Prof. Dr. Onur Kaya
Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim ve Envanter Yönetimi, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma, Sağlık Sistemleri Yönetimi, Stokastik Modelleme, Dinamik Programlama
4.
Doç. Dr. Nil Aras
Yer Seçimi ve Yerleşim Düzenlemesi, Depo Yönetimi, Malzeme Kesme Problemleri, Genetik Algoritmalar, Enerji Planlaması
5.
Doç. Dr. Gürkan Öztürk
Veri Madenciliği Yöneylem Araştırması Matematiksel Modelleme Yapay Zeka
 6.
Doç. Dr. Zehra Kamışlı Öztürk
Benzetim,Çok amaçlı karar verme, Metasezgiseller, Zaman çizelgeleme
7.
Doç. Dr. Haluk Yapıcıoğlu
Evolutionary Computation, Facility Layout and Location, Artificial Neural Networks, Multiobjective Optimization
 8.
Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Kasımbeyli
Kesme ve Çeşitliliği Problemleri, Zaman Çizelgesi Problemleri,Çok Amaçlı Karar Verme.
9.
Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Poyraz Acar
Ergonomi, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Atama Problemleri, Çizelgeleme
10.
Dr. Öğr. Üyesi Banu Güner
Montaj Hattı Dengeleme, Ergonomi, Bulanık Küme Teorisi
11.
Dr. Öğr. Üyesi Leman Esra Dolgun
Kalite İyileştirme için Veri Madenciliği, Çok Kriterli Karar Verme, İstatistiksel Uygulamalar, Kalite Yönetimi
13.
Öğr. Gör. Dr. Mümtaz Erdem
Modern Üretim Yöntemleri, Yalın Üretim, Enerji verimliliği
14.
Araş. Gör. Dr. Zuhal Kartal
Optimizasyon, Yöneylem Araştırması, Üretim Sistemleri
15.
Araş. Gör. Dr. Gülçin Dinç Yalçın
Differansiyellenemeyen Optimizasyon, Konveks Olmayan Optimizasyon, Araç Rotalama Problemleri, Bulanık Mantık, Çok Amaçlı Optimizasyon
16.
Araş. Gör. Dr. Emre Çimen
Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma, iOS Uygulamaları, Görüntü İşleme, Yöneylem Araştırması
17.
Araş. Gör. Banu İçmen Erdem
Çok Amaçlı Optimizasyon, İki Boyutlu Kesme Modelleri, Metasezgiseller, Yöneylem Araştırması
18.
Araş. Gör. Mehmet Alegöz
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Ağ Dizaynı, Kapalı Devre Tedarik Zincirleri, Sürdürülebilirlik ve Emisyon Yönetmelikleri, Envanter Yönetimi, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama
19.
Araş. Gör. Müge Soyuöz Acar
Afet Yönetimi Modelleri, Optimizasyon, Sezgisel Yaklaşımlar
20.
Araş. Gör. Zeynep İdil Erzurum Çiçek
Çok Amaçlı Optimizasyon, Metasezgiseller, Yöneylem Araştırması
21.
Araş. Gör. Zeliha Ergül
Optimizasyon, Sezgisel Yaklaşımlar
22.
Araş. Gör. Gürhan Ceylan
Makine Öğrenmesi, Optimizasyon
23.
Araş. Gör. Şura Toptancı
Çok Ölçütlü Karar Verme, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği
24.
Araş. Gör. Ezgi Aktaş
Kalite Yönetimi, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği
25
Öğr. Gör. Fatih Fırat
Çizelgeleme, Kodlama, Matematiksel Modelleme, Optimizasyon

Bu konuda ilk yorumu siz yapın: " Bölüm Öğretim Üyelerinin Çalışma Alanları "